English language
Hvar Otok Vina

Udruga Hvarski Vinari

Udruga «Hvarski vinari» osnovana je 30. svibnja 2010.godine u Jelsi. Od tada radimo zajedno na promoviranju našeg otoka kao vinske destinacije, raspravljamo i dogovaramo se oko važnih pitanja za proizvodnju hvarskih vina.

«Naše je mišljenje da prvo moramo stvoriti jako lokalno tržište, jer tu možemo najjače utjecati na potražnju u Hrvatskoj pa i svijetu. Turisti koji se na našem otoku zaljube u hvarska vina, stvaraju potražnju za njima i u svome kraju. Time je vinski turizam najlakša ulaznica za nova tržišta. Moj zadatak je povezivanje karika u lancu vinskog turizma, kako bi se dobio snažan klaster koji će otok Hvar pretvoriti u HVAR OTOK VINA. Velike nade polažemo u korištenju modernih kanala komunikacije sa potrošačima, kao što su društvene mreže i druge internetske platforme, ali i kroz izravan kontakt sa ljubiteljima hvarskih vina organiziranjem događanja na otočkim trgovima i zajedničkim nastupanjem na sajmovima.»

Ivana Krstulović Carić, dipl.ing.agr.

Upravni Odbor

PREDSJEDNICA: Ivana Krstulović Carić, dipl.ing.agr.
Predstavnica je vinarije Carić (Vino-Hvar d.o.o.), u kojoj radi kao VODITELJICA PRODAJE I MARKETINGA. U  svom mandatu naglasak stavlja na VINSKI TURIZAM. U Udruzi je aktivna od 2010. godine, kada je obnašala funkciju POSLOVNE TAJNICE UDRUGE.

DOPREDSJEDNIK: Sebastijan Tomić, dipl.oec.
Predstavnik je vinarije Tomić (Bastijana d.o.o.).

ČLAN: Davor Šestanović
Predstavnik je vinarije Plenković (Zlatan otok d.o.o.)

ČLAN: Juraj Vujnović
Predstavnik je vinarije Vujnović (podrum Vujnović)

ČLAN: Marija Bunčuga
Predstavnik je vinarije Svirče (PZ Svirče)

BIVŠI PREDSJEDNIK (2010.-2012.): mr.sc. Andro Tomić (Bastijana d.o.o.)

Podaci Udruge

Udruga «Hvarski vinari»
Svirče 157
HR-21462 Svirče

OIB:21240387287
ŽIRO-RAČUN: 2340009-1110445450 KOD PBZ
IBAN HR33 23400091110445450
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

www.hvar-otok-vina.org
info@hvar-otok-vina.org

GSM. +385 (0)98 1606276 Ivana
GSM. + 385 (0)917630988 Sebastijan